Transfluvia | Douane - Logistiek - Transport

Welkom op onze website!

Inschrijving nieuwsbrief


×

Onze diensten

Wat doen wij?

Op wie goederen in- of uitvoert of handelt in accijnsgoederen, rust principieel de verplichting deze bij de douane aan te geven. Men wordt geconfronteerd met allerlei handelingen die moeten worden verricht om aan de douanewetgeving te voldoen.

Als douanedienstverlener is het voor Transfluvia een waar genoegen om u bij het vervullen van die formaliteiten bij te staan en desgevallend, in de hoedanigheid van erkend douanevertegenwoordiger, bij de douaneautoriteiten te vertegenwoordigen.

Die formaliteiten moeten het de douaneautoriteiten in hoofdzaak mogelijk maken om enerzijds de financiële belangen van de Europese Unie en haar lidstaten te beschermen door onder meer de inning en de controle op de correcte heffing van invoerrechten, accijnzen en BTW en anderzijds toezicht uit te oefenen op de naleving van tal van beperking- en verbodsmaatregelen.

Veranderingen in het juridisch kader waar de internationale goederenstroom aan onderhevig wordt gesteld volgen zich, vandaag nog meer dan voorheen, in een sneltreinvaart op. Transfluvia volgt deze veranderingen dag na dag op, en ziet het als haar taak u door dit kluwen van douane-, BTW- en accijnsprocedures te helpen.
 

Het spreekt voor zich dat u ons voor al uw vragen steeds vrijblijvend contacteren kan.

 

 

Meer over ons

In 1825 werd Transfluvia gesticht door wijlen weduwe mevrouw Biard met als hoofdactiviteit het trekken van sloepen door paarden op de rivieren en kanalen.

Gauw na het onafhankelijk worden van België in 1830 kreeg Transfluvia het inschrijvingsnummer 0012 van de Belgische grensexpediteurs. Tot op vandaag is Transfluvia nog steeds onder dit nummer als erkend douanevertegenwoordiger actief.

De douaneautoriteiten beschouwen Transfluvia als een betrouwbare partner en hebben haar door de afgifte van een AEO-vergunning (BEAEOC0000084GDG) het statuut van geautoriseerde marktdeelnemer toegekend.